Bosib chiqarish

Hurmatli abonеntlar!

12 Dеkabr 2016 yil

"FTTB qoplamasi zonasi" bo‘limidagi axborot yangilandi.